Property Management System (PMS)

Een Property Management System (PMS) is een programma dat B&B's, hotels en hotelgroepen toestaat om front- en backoffice taken eenvoudig uit te voeren, zoals reserveringen beheren, check-in/check-out, kamertoekenning, betalingen en het verzamelen van statistieken.

Door de komst van cloud computing zijn deze systemen geëvolueerd. Een PMS heeft door deze evolutie alleen maar een internetverbinding nodig om operationeel te zijn. Hierdoor wordt alle informatie opgeslagen in de cloud. Dit zijn opslagplaatsen die online aangemaakt worden met behulp van servers. Dankzij deze evolutie zijn er geen harde schijven of servers meer nodig.